Nautilus Wielofunkcyjny Obiekt Strefy Czasu Wolnego „Nautilus Gdańsk” – podróż w głębię oceanów, Oceanarium

Funkcja:
publiczna, oceanarium
Inwestor:
PFI Global Sp. z o.o.
Lokalizacja:
Gdańsk
PU:
53 030 m2

Autorzy:
Dorota Szlachcic, Roman Meysner, Bartłomiej Szlachcic
Date: