Plac Społeczny, Wrocław

Pracujemy interdyscyplinarnie, aby zmienić charakter obszaru w obrębie ścisłego centrum miasta, na którym krzyżują się najważniejsze połączenia drogowe przebiegające przez Wrocław. Wcześniej to miejsce było domem dla tysięcy mieszkańców Wrocławia, niestety na skutek działań wojennych, a potem konieczności rozwoju układu komunikacyjnego, zostało pozbawione swoich historycznych funkcji. Plac Społeczny odgrywa istotną rolę dla miejskiego  transportu, ale wbrew swojej nazwie nie oferuje miejskiej społeczności nic ponad to.

Działania służb miejskich koncentrują się na uczynieniu tego miejsca przyjaznym dla  mieszkańców. Powstają plany jego powrotu do tkanki miejskiej poprzez realizację zabudowy usługowej i mieszkaniowej. Wykorzystując zetknięcie z rzekami Wrocławia – Odrą i Oławą, mogą zostać wykreowane nowe miejsca wypoczynku i rekreacji, co ważne, bez szkody dla układu komunikacyjnego, który prowadzony tunelem będzie dalej służył miastu bez szkodliwych skutków nadmiernego obciążenia ruchem.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem, które powstało w związku z tworzeniem koncepcji Nowego Zagospodarowania Placu Społecznego. Przybliża ono szczegóły  planów zabudowy, które są podstawą do stworzenia nowoczesnych rozwiązań, przyciągających mieszkańców, ciekawych dla inwestorów i wielu, wielu ludzi mogących tu w niedalekiej przyszłości znaleźć swoje nowe miejsce pracy.

 

funkcja:
wielofunkcyjny
inwestor:
Miasto Wrocław
lokalizacja:
Plac Społeczny we Wrocławiu
projekt:
2012
autorzy:
ArC2 Fabryka Projektowa Dorota Szlachcic , Mariusz Szlachcic, Witold Śliwa, Paweł Osmak, Bartłomiej Szlachcic
Drogi:
Scott Wilson/URS
Grafika:
Bartłomiej Szlachcic
Date: